Tarybos Direktyva 1979 m. spalio 9 d. dėl valstybėse narėse esančio paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui imti matavimo metodų, ėminių ėmimo bei tyrimų dažnio (79/869/EEB)