Neuvoston direktiivi , annettu 9 päivänä lokakuuta 1979 , jäsenvaltioissa sovellettavista juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden määritysmenetelmistä sekä näytteenotto- ja analysointitiheydestä (79/869/ETY)