Nõukogu Direktiiv , 9. oktoober 1979 , joogivee võtmiseks mõeldud pinnavee mõõtmismeetodite ning proovide võtmise ja analüüside tegemise sageduse kohta liikmesriikides (79/869/EMÜ)