Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1266/2007 tas- 26 ta’ Ottubru 2007 dwaregoli implimentattivi għad-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE fir-rigward tal-kontroll, ta’ l-immonitorjar, tas-sorveljanza u tar-restrizzjonijiet f’dak li għandu x’jaqsam mal-movimenti ta’ ċerti annimali ta’ speċi suxxettibbli għall- bluetongue (Test b’relevanza għaż-ŻEE)