Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet om utvecklingen av Informationssystemet för Viseringar (VIS) 2008 (i enlighet med artikel 6 i rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004)