Poročilo Komisije Evropskemu Parlamentu in Svetu o Razvoju Vizumskega Informacijskega Sistema (VIS) v letu 2008 (predloženo v skladu z obveznostjo iz člena 6 Odločbe Sveta 2004/512/ES)