Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu cu privire la dezvoltarea Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS) în 2008 (prezentat conform obligaţiei prevăzute la articolul 6 din Decizia nr. 2004/512/CE a Consiliului)