Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-iżvilupp ta' Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) FL-2008 (ippreżentat skont l-obbligu taħt l-Artikolu 6 tad-deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2004/512/KE)