Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Vīzu Informācijas Sistēmas (VIS) izstrādi 2008. gadā (iesniegts, izpildot Padomes Lēmuma Nr. 2004/512/EK 6. pantā paredzēto pienākumu)