Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai Pažanga kuriant Vizų Informacinę Sistemą (VIS) 2008 m. (pateikta atsižvelgiant į Tarybos sprendimo 2004/512/EB 6 straipsnyje nustatytą įpareigojimą)