Komission kertomus Euroopan Parlamentille ja Neuvostolle Viisumitietojärjestelmän (VIS) Kehittämisestä vuonna 2008 (neuvoston päätöksen 2004/512/EY 6 artiklan nojalla)