Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja Nõukogule Viisainfosüsteemi (VIS) väljatöötamise kohta 2008. aastal (esitatud vastavalt Nõukogu otsuse 2004/512/EÜ artiklist 6 tulenevale kohustusele)