Εκθεση της Επιτροπης προς το Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο και τοΣυμβουλιο Σχετικα με την Αναπτυξη του Συστηματος Πληροφοριων για τις Θεωρησεις (VIS) κατα το 2008 (υποβάλλεται σύμφωνα με την υποχρέωση του άρθρου 6 της απόφασης αριθ. 2004/512/EΚ του Συμβουλίου)