Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea - TITOLU V. - ĊITTADINANZA - Artikolu 46 - Il-protezzjoni diplomatika u konsulari