Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5250 – Porsche/Volkswagen) Besedilo velja za EGP