Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5250 – Porsche/Volkswagen) Text s významom pre EHP