2014/388/UE: Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas- 16 ta' Ġunju 2014 li tfassal il-lista ta' reġjuni u żoni eliġibbli għal finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali taħt il-fergħat transfruntieri u transnazzjonali tal-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea għall-perjodu 2014-2020 (notifikata bid-dokument C(2014) 3898)