Utkast till yttrande från Regionkommittén om Utvidgningspaketet 2006 – Integrationsförmåga