Cauza C-854/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Köln (Germania) la 22 noiembrie 2019 – Vodafone GmbH/Republica Federală Germania