Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Evropska strategija za morsko in pomorsko raziskovanje – Skladen okvir za Evropski raziskovalni prostor v podporo trajnostni uporabi oceanov in morij COM(2008) 534 konč.