Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2008 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2009 o poročilu o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2008