Regulamentul (CE) nr. 413/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume