Komisijas Regula (EK) Nr. 413/2009 ( 2009. gada 20. maijs ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai