2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 413/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti