Komission asetus (EY) N:o 413/2009, annettu 20 päivänä toukokuuta 2009 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi