Komisjoni määrus (EÜ) nr 413/2009, 20. mai 2009 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril