Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 597/2007 tal- 31 ta’ Mejju 2007 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għal ċertu ċereali u prodotti tar-ross esportati f’forma ta’ prodotti mhux koperti bl-Anness I tat-Trattat