Γραπτή ερώτηση E-006260/11 John Stuart Agnew (EFD) προς την Επιτροπή. Εκφοβισμός από τις αρχές