Sprawa C-480/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Wydział Cywilny) (Anglia i Walia) w dniu 7 listopada 2008 r. — Maria Teixeira przeciwko London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department