Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tas-27 ta' Settembru 2007.