Zaak C-188/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 3 april 2007 — Gemeente Mesquer/Total France NV, Total International Ltd