C-188/07. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2007. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mesquer önkormányzata kontra Total France SA, Total International Ltd