Věc C-188/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 3. dubna 2007 – Obec Mesquer v. Total France SA, Total International Ltd