Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 11 ta' Awwissu 2006 dwar ċerti miżuri ta' ħarsien b'rabta ma' l-influwenza tat-tjur patoġenika ħafna tas-sottotip H5N1 fi tjur slavaġ fil-Komunità u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2006/115/KE (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3585) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (2006/563/KE)