Komisijos reglamentas (EB) Nr. 917/2004 2004 m. balandžio 29 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 797/2004 dėl priemonių, gerinančių bendras bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas, įgyvendinimo taisykles