ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 4113/97 του Yves VERWAERDE προς την Επ τροπή. Η γεωπολιτική κατάσταση της περιοχής των μεγάλων λιμνών