2007/434/KE: Deċiżjoni tal-KummissjonI tal- 21 ta’ Ġunju 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/415/KE dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni fir-rigward ta' l-influwenza tat-tjur tas-sottotip H5 ta' patoġeniċità għolja ħafna fit-tjur fir-Repubblika Ċeka (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3120) Test b’relevanza għaż-ŻEE