2007/434/EK: A Bizottság határozata ( 2007. június 21. ) a Cseh Köztársaságban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3120. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg