2008/392/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 30 ta' April 2008 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE fir-rigward ta’ paġna ta’ informazzjoni fuq l-Internet biex tagħmel disponibbli, permezz ta’ mezzi elettroniċi, informazzjoni fuq tal-produzzjoni ta’ l-akkwakultura u fuq l-istabbilimenti awtorizzati ta’ l-ipproċessar (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1656) Test b’relevanza għaż-ŻEE