Regolament (KE) Nru 67/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 30 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej