Statistika dwar l-akkwakoltura ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal- 31 ta' Jannar 2008 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-preżentazzjoni ta' l-istatistika dwar l-akkwakoltura mill-Istati Membri (COM(2006)0864 — C6-0005/2007 — 2006/0286(COD))