Dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni - Sommarju tal-valutazzjoni tal-impatt : dokument li jakkumpanja Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali {COM(2009)267} {SEC(2009)773}