L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil- Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea ĠU C 6, 10.1.2009