Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 2 ta' Frar 2007 li tapprova l-pjan ta' azzjoni tekniku ta' l-2007 għat-titjib ta' l-istatistika agrikola (notifikat bid-dokument numru C(2006) 7081)