Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 349/07/KOL om ett klagomål gällande norska vägverket, lokalkontoret i Møre och Romsdal