Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 349/07/COL o sťažnosti týkajúcej sa Nórskej správy ciest, okresný úrad Møre a Romsdal