EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 349/07/COL par sūdzību saistībā ar Norvēģijas ceļu administrāciju, Møre un Romsdal apgabala nodaļu