ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 349/07/COL dėl skundo, susijusio su Norvegijos kelių administracijos Miorės ir Rumsdalio rajono biuru