Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 349/07/COL по жалба относно норвежката пътна администрация, областна служба на Møre и Romsdal