Uredba Komisije (ES) št. 1136/2008 z dne 17. novembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2008 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za visokokakovostno sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso in za zamrznjeno bizonje meso